certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Veronika Hasíková
346645571
hospodar@dedskalica.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 4740062439
Názov zákazky: Výmena plastových okien v hospodárskej budove CDR Skalica
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 840 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 25.3.2022 o 14:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 31.3.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú nasledovné práce:
1. Dodanie plastových výrobkov – okná – biela farba obojstranná, dvojsklo, parapetné dosky – vonkajšie a vnútorné, žalúzie – biele, kľučka – biela
2. Počet okien na výmenu – 15ks, rozmer cca 840 x 1720 mm
3. Demontáž parapetov a okien (možnosť rozrezania rámov okien)
4. Montáž okien podľa rozpisu v
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky sú nasledovné práce:
1. Dodanie plastových výrobkov – okná – biela farba obojstranná, dvojsklo, parapetné dosky – vonkajšie a vnútorné, žalúzie – biele, kľučka – biela
2. Počet okien na výmenu – 15ks, rozmer cca 840 x 1720 mm
3. Demontáž parapetov a okien (možnosť rozrezania rámov okien)
4. Montáž okien podľa rozpisu v prílohe
5. Montáž parapetov – vonkajšie a vnútorné
6. Murárske práce – osadenie okien, vyhotovenie vonkajších a vnútorných špaliet
7. Odvoz a likvidácia pôvodných okien
Okná musia spĺňať aktuálnu normu súčiniteľ prestupu tepla Uw celým oknom = 1,1 W/(m2K). Pred realizáciou je nutné zameranie výrobkov zhotoviteľom. Za rozdiely v rozmeroch okien v zákazke a reálnych rozmerov zodpovedá v plnej miere zhotoviteľ. Zhotoviteľ tak isto zodpovedá za osadenie okna podľa Technickej informácie č.1 v prílohe výzvy.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru