certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Veronika Hasíková
346645571
hospodar@dedskalica.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8234697263
Názov zákazky: Hygienická maľba v budove CDR Skalica
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 800 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 28.3.2022 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 31.3.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú nasledovné práce:
1. Premeranie miestnosti na maľovanie
2. Rozmiestnenie ochrannej fólie proti poškodeniu podlahy, dverí, nábytku
3. Náter hygienickej maľovky - hospodárska budova – chodby, kancelárie, kuchyňa,
I. a II. pavilón – chodby, schodiská, spoločenské miestnosti, detské izby, kúpeľne, toalety, kuchynky,
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky sú nasledovné práce:
1. Premeranie miestnosti na maľovanie
2. Rozmiestnenie ochrannej fólie proti poškodeniu podlahy, dverí, nábytku
3. Náter hygienickej maľovky - hospodárska budova – chodby, kancelárie, kuchyňa,
I. a II. pavilón – chodby, schodiská, spoločenské miestnosti, detské izby, kúpeľne, toalety, kuchynky, kancelárie
4. Prípadné odstránenie poškodenej časti starého náteru
Hygienická maľba musí spĺňať aktuálnu normu. Pred realizáciou je nutné si obzrieť a pomerať miestnosti zhotoviteľom. Za rozdiely v zákazke zodpovedá v plnej miere zhotoviteľ.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru