certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Anna Fagan
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5816639671
Názov zákazky: chlieb, pekárenské výrobky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Potraviny
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 800 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 21.4.2022 o 9:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 25.4.2022 o 13:45
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok chleba a pekárenských výrobkov podľa potreby prevádzky Centra pre deti a rodiny v Skalici pre rok 2022. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením tovaru na miesto dodania verejného obstarávateľa. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok chleba a pekárenských výrobkov podľa potreby prevádzky Centra pre deti a rodiny v Skalici pre rok 2022. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením tovaru na miesto dodania verejného obstarávateľa. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované objednávkami (vrátane príbuzného tovaru v menších množstvách). Dodávky budú realizované 6 krát týždne. Predmet zákazky musí byť dodaný v hygienicky nezávadných obaloch alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru