certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Adresa: Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
Eva Krumpárová
905761097
hospodarka@cdrto.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 3524871445
Názov zákazky: CDR Topoľčany - Nákup 5-miestneho motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 982.83 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 22.3.2022 o 10:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 28.3.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového nejazdeného 5-miestneho osobného motorového vozidla .

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového nejazdeného 5-miestneho osobného motorového vozidla .


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru