certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Valaská

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Valaská
Adresa: Chalupkova 2
976 46 Valaská
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Valaská
MUDr. Gabriela Pôbišová
+421482433013
pobisova@detskydomovvalaska.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5008062100
Názov zákazky: Nákup nového 5 miestneho osobného motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 751.43 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 31.5.2022 o 14:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 7.6.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nové 5 – miestne osobné motorové vozidlo podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nové 5 – miestne osobné motorové vozidlo podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru