certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Adresa: Na Dolinách 866/27
911 05 Trenčín
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Ing. Beáta Mokrá
+421326572301
ekonom.zlatovce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 4769453979
Názov zákazky: Oprava plochej strechy administratívnej budovy s.č. 1679
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 998.3 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 13.5.2020 o 16:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 23.5.2020 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na opravu strešného plášťa plochej strechy administratívnej budovy s.č. 1679. Jedná sa o strešné izolačné práce – celoplošná oprava hydroizolácie plochej strechy z modifikovaných asfaltových pásov. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 3 Výkaz-výmer. Minimálna požadovaná záruka na vykonanú prácu je 10 rokov (120 ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na opravu strešného plášťa plochej strechy administratívnej budovy s.č. 1679. Jedná sa o strešné izolačné práce – celoplošná oprava hydroizolácie plochej strechy z modifikovaných asfaltových pásov. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 3 Výkaz-výmer. Minimálna požadovaná záruka na vykonanú prácu je 10 rokov (120 mesiacov).


Späť

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru