certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Adresa: Na Dolinách 866/27
911 05 Trenčín
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Ing. Beáta Mokrá
+421326572301
ekonom.zlatovce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6471927566
Názov zákazky: Chemické čistenie ohrievačov vody
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 437 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 12.8.2020 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 20.8.2020 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vykonanie chemického čistenia 2 ks ohrievačov vody - stojatý (OVS) - v objekte č. 4 - Kotolňa pred vykurovacou sezónou pre rok 2020/2021. Pri chemickom čistení OVS na výrobu teplej vody nesmie byť použitá agresívna chemikália, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zhotoviteľ predmetu zákazky zodpovedá za ekologické znehodnotenie použitých chemických látok ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je vykonanie chemického čistenia 2 ks ohrievačov vody - stojatý (OVS) - v objekte č. 4 - Kotolňa pred vykurovacou sezónou pre rok 2020/2021. Pri chemickom čistení OVS na výrobu teplej vody nesmie byť použitá agresívna chemikália, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zhotoviteľ predmetu zákazky zodpovedá za ekologické znehodnotenie použitých chemických látok pri čistení OVS.
Súčasťou vykonania chemického čistenia je v závere vykonanie tesnostnej skúšky OVS s odovzdaním správy.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru