certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Adresa: Na Dolinách 866/27
911 05 Trenčín
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Ing. Beáta Mokrá
+421326572301
ekonom.zlatovce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 1679769945
Názov zákazky: Oprava podláh v rodinnom dome s.č. 1683
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 997.4 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 22.3.2021 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 31.3.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na opravu podlahy na prízemí, medziposchodí a na poschodí v rodinnom dome - s.č. 1683.
1NP: Odstránenie pôvodných krytín na prízemí a následné položenie laminátovej podlahy a položenie dlažby vo vstupe. V časti prízemia RD, kde sa nachádzajú parkety sa 2NP: Renovácia parkiet (vytmelenie, brúsenie a lakovanie pôvodných parkiet)
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na opravu podlahy na prízemí, medziposchodí a na poschodí v rodinnom dome - s.č. 1683.
1NP: Odstránenie pôvodných krytín na prízemí a následné položenie laminátovej podlahy a položenie dlažby vo vstupe. V časti prízemia RD, kde sa nachádzajú parkety sa 2NP: Renovácia parkiet (vytmelenie, brúsenie a lakovanie pôvodných parkiet) v izbách a odstránenie pôvodných krytín z medziposchodia a chodby a následné položenie záťažového PVC.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru