certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Adresa: Na Dolinách 866/27
911 05 Trenčín
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Ing. Beáta Mokrá
+421326572301
ekonom.zlatovce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5560045107
Názov zákazky: „Oprava podláh v budove zdravotného strediska s.č. 1700“
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 850.84 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 12.10.2021 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 15.10.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na opravu podlahy na poschodí v budove zdravotného strediska - s.č. 1700.
Jedná sa o odstránenie pôvodných krytín/povlakových podláh a dlažby/ a následné položenie nových podláh v stanovených minimálnych požiadavkach na akosť tovaru.

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na opravu podlahy na poschodí v budove zdravotného strediska - s.č. 1700.
Jedná sa o odstránenie pôvodných krytín/povlakových podláh a dlažby/ a následné položenie nových podláh v stanovených minimálnych požiadavkach na akosť tovaru.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru