certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Adresa: Na Dolinách 866/27
911 05 Trenčín
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Ing. Beáta Mokrá
+421326572301
ekonom.zlatovce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6598147484
Názov zákazky: 5 miestne osobné motorové vozidlo
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 748.33 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 15.3.2022 o 18:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 23.3.2022 o 12:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na dodanie 1 ks nového/nejazdeného 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie vozidla v sériovej výbave.
Vozidlo bude verejnému obstarávateľovi dodávané na základe kúpnej zmluvy, ktorej návrh tvorí príloha č.
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na dodanie 1 ks nového/nejazdeného 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie vozidla v sériovej výbave.
Vozidlo bude verejnému obstarávateľovi dodávané na základe kúpnej zmluvy, ktorej návrh tvorí príloha č. 7 tejto Výzvy a to za podmienok upravených touto zmluvou. Požiadavky verejného obstarávateľa na plnenie predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorej obsah tvorí prílohu č. 7 tejto Výzvy a ktoré nie sú v rozpore s obsahom bodu 4. tejto Výzvy sa považujú za súčasť opisu predmetu tejto zákazky a ponuka uchádzača bude zaradená do procesu vyhodnotenia ponúk len v takom prípade, že bude zodpovedať všetkým ustanoveniam predmetného návrhu kúpnej zmluvy.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru