certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Adresa: Na Dolinách 866/27
911 05 Trenčín
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Ing. Beáta Mokrá
+421326572301
ekonom.zlatovce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7535742516
Názov zákazky: 5 miestne osobné motorové vozidlo
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 748.31 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.5.2022 o 16:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 11.5.2022 o 12:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na dodanie 1 ks nového/nejazdeného 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie vozidla v sériovej výbave.

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na dodanie 1 ks nového/nejazdeného 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie vozidla v sériovej výbave.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru