certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Implementačná agentúra MPSVR SR

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ernest Kollárik
+421220431404
ernest.kollarik@ia.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7922391402
Názov zákazky: Revízie elektrických spotrebičov
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 447.2 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 10.12.2020 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 18.12.2020 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je revízia elektrických spotrebičov v majetku IA MPSVR SR, nachádzajúcich sa v priestoroch verejného obstarávateľa na adrese Nevädzová 5 v Bratislave. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je revízia elektrických spotrebičov v majetku IA MPSVR SR, nachádzajúcich sa v priestoroch verejného obstarávateľa na adrese Nevädzová 5 v Bratislave. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru