certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Implementačná agentúra MPSVR SR

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Adresa: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zlatica Kubeková
+421220431203
zlatica.kubekova@ia.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 3895466360
Názov zákazky: Nákup tonerov a valcov
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 968 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 11.12.2020 o 14:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 21.12.2020 o 12:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup tonerov a valcov a s tým súvisiacich služieb. Presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nákup tonerov a valcov a s tým súvisiacich služieb. Presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru