certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Implementačná agentúra MPSVR SR

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ernest Kollárik
+421220431404
ernest.kollarik@ia.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5334521988
Názov zákazky: Dodávka hygienických potrieb
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 066 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.2.2021 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 3.3.2021 o 9:00
Opis predmetu zákazky

V zmysle prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky ×

V zmysle prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru