certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Implementačná agentúra MPSVR SR

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Adresa: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Iveta Polláková
905397769
iveta.pollakova@ia.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 1809602454
Názov zákazky: Zabezpečenie nákupu vitamínových doplnkov pre zamestnancov vykonávajúcich svoju prácu v teréne
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 18 838.75 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 13.1.2022 o 14:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 24.1.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Základný balíček štyroch uvedených druhov výživových doplnkov (875 kusov z každého druhu) na podporu prevencie vírusových ochorení podľa Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky.

Opis predmetu zákazky ×

Základný balíček štyroch uvedených druhov výživových doplnkov (875 kusov z každého druhu) na podporu prevencie vírusových ochorení podľa Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru