certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Implementačná agentúra MPSVR SR

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Adresa: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Iveta Polláková
905397769
iveta.pollakova@ia.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8390797772
Názov zákazky: Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu NP TSPII, Prešov
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Sociálne služby a iné osobitné služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 20 274.31 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 14.3.2022 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 22.3.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Podrobne uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Opis predmetu zákazky ×

Podrobne uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru