certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Implementačná agentúra MPSVR SR

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ernest Kollárik
+421220431404
ernest.kollarik@ia.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2431049328
Názov zákazky: Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít národného projektu – Liptovský Mikuláš: NP TSP II
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 597 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.3.2022 o 17:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 31.3.2022 o 13:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Poskytnutie služieb v zmysle Opisu predmetu zákazky – Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky

Opis predmetu zákazky ×

Poskytnutie služieb v zmysle Opisu predmetu zákazky – Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru