certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Implementačná agentúra MPSVR SR

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ernest Kollárik
+421220431404
ernest.kollarik@ia.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6721520661
Názov zákazky: Realizácia 5 online diskusných relácií + následné spracovanie a zverejnenie 5 PR článkov zverejnených v online médiu a printovom médiu dodávateľa
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 950 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 29.4.2022 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 11.5.2022 o 11:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Viď. Príloha č.1 Výzvy na predkladanie ponúk

Opis predmetu zákazky ×

Viď. Príloha č.1 Výzvy na predkladanie ponúk

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru