certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIE - Komunikačné rozhranie
nahled

1. Vstup do komunikačného rozhrania

Do komunikačného rozhrania medzi zadávateľom a dodávateľom sa dostanete kliknutím na Prehľad zákaziek na hlavnej strane www.evoservis.sk.

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte jednu z možností.

nahled

3. Prehľad zákaziek

Pre zobrazenie Komunikačného rozhranie určité zákazky kliknite na ikonu Zobraziť (lupa) v oddiele Prehľad zákaziek.

nahled

4. Komunikačné rozhranie zákazky

Zobrazia sa informácie o zákazke. V dolnej časti náhľadu zákazky nájdete Komunikačné rozhranie. Prostredníctvom Komunikačného rozhrania zákazky je možné komunikovať medzi obstarávateľom a dodávateľmi, Správcom systému, prípadne inými účastníkmi procesu obstarávania. Je možné vznášať otázky, pripomienky, námietky a pod.

 
nahled

5. Odoslanie správy

Pre komunikáciu medzi zadávateľom a dodávateľmi vložte do okna určeného pre text vašu správu a v okne určenom pre výber príjemcu vyberte príjemcov správy. Je možné pridať k správe aj súbor a to kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor a následne na tlačidlo Vložiť. Potom kliknite na tlačidlo Odoslať správu.

nahled

6. História správ

Odoslaná správa sa zobrazí v záložke História. Pre zobrazenie celej histórie správ kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu a pre skrytie histórie správ kliknite na tlačidlo Skryť históriu.

nahled

7. Nepridelení textu

Pre úspešné odoslanie správy musíte do okna určeného pre text vložiť text, inak sa správa neodošle.

nahled

8. Nepridelení príjemcu

Pre úspešné odoslanie správy je nutné tiež vybrať príjemcu správy, inak sa správa opäť neodošle.

 
nahled

9. Pozastavenie zákazky

Ako zadávateľ máte možnosť zákazku pozastaviť a uviesť dôvod pozastavenia. Pre pozastavenie zákazky kliknite na tlačidlo Pozastaviť v záložke Pozastavenie príjmu ponúk. Táto správa sa automaticky vloží do komunikačného rozhrania a odošle e-mailom všetkým účastníkom zákazky.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru