certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIE - Komunikačné rozhranie - DNS
nahled

1. Vstup do komunikačného rozhrania

Do komunikačného rozhrania medzi zadávateľom a dodávateľom sa dostanete kliknutím na Prehľad zákaziek na hlavnej strane www.evoservis.sk.

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte jednu z možností.

nahled

3. Prehľad zákaziek v DNS

Pre zobrazenie Komunikačného rozhrania určitého Dynamického nákupného systému kliknite na ikonu Zobraziť (lupa) v oddiele Prehľad DNS.

nahled

4. Komunikačné rozhranie DNS

Pre komunikáciu medzi zadávateľom a dodávateľmi vložte do okna určeného pre text vašu správu a kliknutím na ikonu Pridať (plus) vyberte príjemcov správy.

 
nahled

5. Výber príjemcu

Vyberte príjemcu správy a potom kliknite na tlačidlo Uložiť príjemca správy. Ak chcete vloženého príjemca správy zmazať, kliknite na ikonu Odstrániť (kôš).

nahled

6. Odoslanie správy

Je možné pridať k správe aj súbor a to kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor a následne na tlačidlo Vložiť. Potom kliknite na tlačidlo Odoslať správu. V prípade, že chcete vložený súbor zmazať, kliknite na ikonu Odstrániť (kôš).

nahled

7. Odoslanie správy

Odoslaná správa sa zobrazí v dolnej časti Komunikačného rozhrania.

nahled

8. Nepridelení textu

Pre úspešné odoslanie správy musíte do okna určeného pre text vložiť text, inak sa správa neodošle.

 
nahled

9. Nepridelení príjemcu

Pre úspešné odoslanie správy je nutné tiež vybrať príjemcu správy, inak sa správa opäť neodošle.

nahled

10. História správ

Pre zobrazenie celej histórie správ kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu a pre skrytie histórie správ kliknite na tlačidlo Skryť históriu.

nahled

11. Filtrovanie správ

Po kliknutí na tlačidlo Filtrovanie správ vyberte dátum a čas odoslania a následne kliknite na tlačidlo Zobraziť.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru