certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
ZALOŽENIE ZÁKAZKY - NÁKUP - Elektronická aukcia
nahled

1. Založenie zákazky

Pre založenie zákazky vstúpte na hlavnú stránku elektronického nástroja EVOSERVIS a kliknite na tlačidlo Založiť zákazku.

nahled

2. Založenie elektronickej aukcie

Po kliknutí na Založiť zákazku sa otvorí okno, kde vyberiete možnosť Založiť - EA*..

nahled

3. Formulár pre založenie elektronickej aukcie

Zobrazí sa formulár pre vytvorenie elektronickej aukcie. Položky, ktoré sú označené tučne a červenou hviezdičkou, sú povinné pre vyplnenie.

nahled

4. Informácie o obstarávateľovi

V prvej časti formulára zvoľte Status užívateľa a Druh obstarávateľa.

 
nahled

5. Informácie o elektronickej aukcii

V ďalšej časti formulára zvoľte TYP EA, Druh EA, Názov EA, Predmet EA a Predpokladaná hodnota EA.

nahled

6. Nastavenie prijmu vstupných ponúk do elektronickej aukcie

Ak ste zvolili Príjem ponúk Kombinovane, môžete vyplniť Miesto podania ponúk. Adresa pre elektronické predkladanie ponúk je vyplnená automaticky. V našom prípade sme zvolili elektronický príjem ponuky. Následne zvoľte termíny.

nahled

7. Nastavenie elektronickej aukcie

Ak ste zvolili spôsob skončenia EA Vopred stanovený deň a hodinu, elektronická aukcia skončí presne v uvedený čas. Ak zvolíte ako Základné hodnotiace kritérium možnosť Najnižšia cena, zadajte počet prvkov ponuky, v akých jednotkách budú hodnotené a množstvo. Pre uzavretie nastavenie eektronické aukcie kliknite na tlačidlo Uzavrieť nastavenie prvkov ponuky

nahled

8. Uzavreté nastavenia elektronickej aukcie

 
nahled

9. Vloženie uchádzačov

Do prázdneho poľa píšete e-mail daného uchádzača, následne kliknete na tlačidlo Hľadať.

nahled

10. Vloženie uchádzačov

Daného uchádzača vyzvete kliknutím na tlačidlo Vyzvať uchádzača. Vyzvať uchádzača EN znamená, že daný uchádzač bude vyzvaný v anglickom jazyku.

nahled

11. Uloženie / aktivácie elektronickej aukcie

Kliknutím na tlačidlo Uložiť, elektronickú aukciu uložíte. Taktiež môžete elektronickú aukciu aktivovať.

nahled

12. Navrhovaná elektronická aukcia

Zobrazí sa prehľad vami založených zákaziek, navrhovaná elektronická aukcia je označená šedú farbou.

 
nahled

13. Aktivácia elektronickej aukcie

Kliknutím na aktivovať elektronickú aukciu, EA aktivujete.

nahled

14. Aktivovaná elektronická aukcia

Aktivovaná elektronická aukcia je označená žltou farbou.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru