certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM § 58 - Založení DNS
nahled

1. Založenie DNS

Pre založenie DNS vstúpte na hlavnú stránku elektronického nástroja EVOSERVIS a kliknite na tlačidlo Založiť DNS.

nahled

2. Založenie DNS

Po kliknutí na Založiť DNS sa otvorí okno, kde vyberiete možnosť Založit - DNS.

nahled

3. Formulár pre vytvorenie DNS

Zobrazí sa formulár pre vytvorenie DNS. Položky, ktoré sú označené tučne a červenou hviezdičkou, sú povinné pre vyplnenie.

nahled

4. Informácie o obstarávateľovi

V prvej časti formulára zvoľte Status užívateľa a Druh obstarávateľa.

 
nahled

5. Status užívateľa

V tomto kroku máte možnosť zvoliť, či vstupujete do elektronického nástroja EVOSERVIS z pozície Obstarávateľa, alebo Zástupca obstarávateľ. Vyberte druh obstarávateľa, či ste podľa zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ § 7, Osoba podľa § 8, Obstarávateľ § 9 alebo Obstarávateľ mimo režim zákona.

nahled

6. Informácie o DNS

V ďalšej časti formulára zvoľte Predmet DNS, Predpokladanú hodnotu DNS, či chcete zverejniť predpokladanú hodnotu DNS.

nahled

7. Informácie o DNS

Finančný limit zákazky. Následne zadajte Názov DNS, Opis DNS a určite miesto, kde bude zákazka realizovaná, napr. miesto, kam má byť tovar dodaný, alebo kde bude prevzatý, prípadne miesto vykonávania prác a služieb apod.

nahled

8. Informácie o DNS

Vyplňte Termín vytvorenia DNS, Lehotu sprístupnenia predložených žiadostí a Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS.

 
nahled

9. Interné dokumenty obstarávateľa

Ak máte nejaké súbory k tomuto DNS, ktoré chcete zachovať po celý čas existencie DNS v elektronickom nástroji, môžete ich vložiť tu. Tieto súbory uvidí len členovia vašej organizácie.

nahled

10. Vloženie interných dokumentov obstarávateľa

Po stištění tlačidla Vloženie interných dokumentov zadávateľa sa Vám zobrazí okno pre vkladanie interných dokumentov. V časti Pridať súbor kliknite na tlačidlo Vybrať súbor alebo Prechádzať a vyberte nahrávaný súbor. Potom klinite na tlačidlo Vložiť. Úspešné nahratí súboru je potvrdené oznámením a súbor je zobrazený v časti Nahrané interné dokumenty.

nahled

11. Súťažné podklady

Pre vloženie súboru kliknite na Vybrať súbor alebo Prechádzať, vyberte súbor, ktorý chcete nahrať, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť. Uložené súbory sa zobrazia v tabuľke nižšie. Môžete tiež vyplniť Doplňujúce informácie k súťažným podkladom.

nahled

12. Uznávaná elektronická značka

Je možné použiť na identifikáciu užívateľov UEZ, ktorá slúži na potvrdenie ich ponuky . Ak zvolíte Áno u Vkladanie , tak kliknite na Vybrať súbor alebo Prechádzať a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 
nahled

13. Povolenie zadanie zákazky v DNS podriadenej organizácii

Pokiaľ chcete podriadeným organizáciám povoliť zadanie zákaziek v DNS, kliknite na Áno, potom na tlačidlo Vybrať.

nahled

14. Uloženie navrhovaného DNS / povolenie DNS

Doteraz vyplnené údaje o vytváranom DNS môžete uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť navrhovaný DNS. Pre povolenie vytvorenie DNS kliknite na tlačidlo Povoliť vytvorenie DNS a v danom termíne umožniť záujemcom predkladanie žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS a tento krok potvrďte.

nahled

15. Povolený DNS

Navrhovaný DNS bol úspešne uložený a povolený. Povolený DNS je vyznačený žltou farbou. Pre zobrazenie DNS kliknite na ikonu Zobraziť (lupa).

nahled

16. DNS bol úspešne povolený.

 
nahled

17. Povolený DNS

DNS, ktorý je povolený, je označený žltou farbou.

nahled

18. Vytvorený DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do vytvoreného DNS.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru