certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA - Zákazka s nízkou hodnotou
nahled

1. Vstup do prebiehajúcich zákaziek

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD (EA* - Elektronická aukcia, DNS – Dynamický nákupný systém, RD – Rámcová dohoda)

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA*

nahled

3. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA* sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek. Pro vstup do zakázky kliknete na ikonu Zobraziť (lupa), čímž zobrazíte zakázku.

nahled

4. Zaradenie do komunikačného rozhrania

Pri vstupe do zákazky Vás el. nástroj upozorní na možnosť byť zaradený do kom. rozhranie danej zákazky.V prípade zakliknutia Áno, Vám následne budú chodiť notifikačné správy o komunikácii v zákazke.

 
nahled

5. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk.

nahled

6. Vloženie ponuky

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku. Pre priloženie súboru k ponuke kliknite na tlačidlo Pridať súbor.

nahled

7. Pridanie súboru k ponuke

Pre pridanie súboru k ponuke do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

nahled

8. Zmazanie súboru k ponuke

V prípade že chcete priložený súbor zmazať, kliknite na tlačidlo Zmazať. Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Predložiť ponuku.

 
nahled

9. Vložená ponuka

Ponuka bola úspešne prijatá.

nahled

10. Zákazky s úkončeným príjmom ponúk

Pre zobrazenie ukončených zákaziek kliknite opäť na Prehľad zákaziek Ukončená zákazka je vyznačená modrou farbou, to znamená, že bol ukončený príjem ponúk a teraz prebieha hodnotenie ponúk, alebo bol ukončený príjem žiadostí o účasť. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

11. Zákazka s ukončeným príjmom ponúk

Náhľad na zákazku, kde prebieha hodnotenie ponúk. V tomto prípade už nie je možné podať ponuku

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru