certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA - Podlimitná zákazka podľa § 112 druhej vety ods. 6 - super reverzný postup
nahled

1. Vstup do prebiehajúcich zákaziek

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD (EA* - Elektronická aukcia, DNS – Dynamický nákupný systém, RD – Rámcová dohoda)

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA*

nahled

3. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA* sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek. Pro vstup do zakázky kliknete na ikonu Zobraziť (lupa), čímž zobrazíte zakázku.

nahled

4. Zaradenie do komunikačného rozhrania

Pri vstupe do zákazky Vás el. nástroj upozorní na možnosť byť zaradený do kom. rozhranie danej zákazky.V prípade zakliknutia Áno, Vám následne budú chodiť notifikačné správy o komunikácii v zákazke.

 
nahled

5. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk.

nahled

6. Vloženie ponuky

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku. Pre priloženie súboru k ponuke kliknite na tlačidlo Pridať súbor.

nahled

7. Pridanie súboru k ponuke

Pre pridanie súboru k ponuke do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

nahled

8. Zmazanie súboru k ponuke

V prípade že chcete priložený súbor zmazať, kliknite na tlačidlo Zmazať.

 
nahled

9. Uznávaná elektronická značka (UEZ)

Pre vloženie UEZ do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

nahled

10. Predloženie ponuky

Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Predložiť ponuku.

nahled

11. Vložená ponuka

Ponuka bola úspešne prijatá.

nahled

12. Zákazka s ukončeným príjmom ponúk

Náhľad na zákazku, kde prebieha hodnotenie ponúk. V tomto prípade už nie je možné podať ponuku.

 
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru