certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA - Elektronická aukcia
nahled

1. Vstup do zákaziek

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Po kliknutí na tlačidlo Môj účet sa zobrazí prehľad vami založených zákaziek. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu.

nahled

2. Navrhovaná zákazka

Navrhovaná zákazka je označená sivou farbou. Kliknutím na ikonu Aktivovať (fajka), aktivujete zákazku. Pre odstránenie zákazky kliknite na ikonu odstrániť (kôš). V subsystému môžete zákazku tiež editovať a to kliknutím na ikonu Editovať (ceruzka).

nahled

3. Aktivovaná zákazka

Aktivovaná zákazka je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke. Pre zrušenie zákazky kliknite na ikonu Zrušiť (krížik).

nahled

4. Prebiehajúca zákazka

Prebiehajúca zákazka je označená zelenou farbou, to znamená, že prebieha príjem ponúk. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

 
nahled

5. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk. V oddiely Nástroje zákazky nájdete odkazy na Súťažné podklady, Predložené ponuky, Komunikačné rozhranie zákazky, Výstupné protokoly VZ, Formuláre ÚVO a možnost zákazku Zrušiť.

nahled

6. Predložené ponuky

Ukážka predložených ponúk do elektronického nástroja.

nahled

7. Zákazky s úkončeným príjmom ponúk

Pre zobrazenie ukončených zákaziek kliknite opäť na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Ukončená zákazka je vyznačená modrou farbou, to znamená, že bol ukončený príjem ponúk a teraz prebieha hodnotenie ponúk, alebo bol ukončený príjem žiadostí o účasť. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

9. Nastavenie elektronickej aukcie

Po ukončení rokovania komisie. Pre nastavenie el. aukcie kliknite na tlačidlo Výber vstupných ponúk jednotlivých uchádzačov do elekronickej aukcie.

 
nahled

10. Nastavenie elektronickej aukcie – výber vstupných ponúk jednotlivých uchádzačov do elektronickej aukcie

Kliknutím na jednotlivých uchádzačov, ich vyberiete do elektronickej aukcie. Pre pokračovanie do nastavenie el. aukcie kliknite na tlačidlo Uložiť výber a umožniť nastavenie elektronickej aukcie.

nahled

11. Nastavenie elektronickej aukcie – výber vstupných ponúk jednotlivých uchádzačov do elektronickej aukcie

Potvrdenie výberu uchádzačov. Pre pokračovanie do nastavenie el. aukcie kliknite na tlačidlo Pokračovať do nastavenia elektronickej aukcie.

nahled

12. Nastavenie elektronickej aukcie – vo vopred uvedenom dátúme a čase

Nastavte termín začatia EA. Vyberte Spôsob skončení EA. Na výber máte z dvoch možností: Vo vopred uvedenom dátume a čase (v našom prípade) alebo najlepsi aukčných hodnotou. Nastavíte termín začatia a termín skončenia EA. Následne vyberiete aký typ ponuky budú uchádzači predkladať do el. aukcie. Na ďalšom riadku máte možnosť nastaviť rozdiely aukčných hodnôt a taktiež možnosť stanoviť Poriadok rozlíšenie cien / hodnôt prvkov ponuky. Pre uloženie elektronickej aukcie, kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenie elektronickej aukcie bez jej aktivácie.

nahled

13. Aktivace elektronickej aukcie

Pre aktivovanie elektronickej aukcie kliknite na tlačidlo Aktivovat elektronickú aukciu.

 
nahled

14. Výzvy uchádzačom

Úspešne ste aktivovali elektronickú aukciu, teraz môžete odoslať výzvu uchádzačom, kliknutím na tlačidlo Odoslať výzvu uchádzačom.

nahled

15. Výzvy uchádzačom - prehľad

V časti Odoslanie výzvy uchádzačom máte prehľad vo Vami odoslaných výzvach uchádzačom.

nahled

16. Aktivovaná elektronická aukcia

Aktivovaná elektronická aukcia je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej elektornickej aukcii. Pre zrušenie elektornickej aukcie kliknite na ikonu Zrušiť (krížik).

nahled

17. Aktivovaná elektronická aukcia

Detail elektronickej aukcie, ktorá je aktivovaná.

 
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru