certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA - Elektronická aukcia
nahled

1. Vstup do prebiehajúcich zákaziek

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD (EA* - Elektronická aukcia, DNS – Dynamický nákupný systém, RD – Rámcová dohoda)

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA*

nahled

3. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA* sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek. Pro vstup do zakázky kliknete na ikonu Zobraziť (lupa), čímž zobrazíte zakázku.

nahled

4. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk.

 
nahled

5. Vloženie ponuky

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku. Pre priloženie súboru k ponuke kliknite na tlačidlo Pridať súbor.

nahled

6. Pridanie súboru k ponuke

Pre pridanie súboru k ponuke do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

nahled

7. Zmazanie súboru k ponuke

V prípade že chcete priložený súbor zmazať, kliknite na tlačidlo Zmazať. Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Predložiť ponuku.

nahled

8. Predloženie ponuky

Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Predložiť ponuku.

 
nahled

9. Vložená ponuka

Ponuka bola úspešne prijatá.

nahled

10. Prebiehajúce zákazka – el. aukcia

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek (el. aukcie) kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA* sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek. Pro vstup do zakázky kliknete na ikonu Zobraziť (lupa), čímž zobrazíte zakázku (el. aukciu)

nahled

11. Prebiehajúca zákazka – el. aukcia

Otvorí sa detail e. eukcie, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk.

nahled

12. Predloženie ponuky – el. aukcia

Z tabuľky Vaša ponuka môžete vidieť, že Vaše najlepšie predložená ponuka je modro sfarbená. To znamená, že je aktuálne predložená iná najlepšia ponuka, ktorá je lepšia ako tá Vaša. Pre predloženie novej ponuky, je nutné vpísať novú Vašu najlepšiu ponuku do kolónky Vaša pripravovaná nabídka. Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Predložiť ponuku.

 
nahled

13. Predloženie ponuky - el. aukcia

Vaša ponuka bola úspešne prijatá. Máte možnosť vidieť najlepšiu ponuku, vedľa toho Vašu najlepšiu ponuku, ktorá je zelene sfarbená. To znamená, že je aktuálne najlepšou ponukou.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru