certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM § 58 - Založení zákazky
nahled

1. Vstup do DNS

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD (EA* - Elektronická aukcia, DNS – Dynamický nákupný systém, RD – Rámcová dohoda)

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA*

nahled

3. Prebiehajúce DNS

Pre vstup do prebiehajúce DNS kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad- DNS. Pro vstup do zakázky kliknete na ikonu Zobraziť (lupa), čímž zobrazíte zakázku.

nahled

5. Základné informácie o DNS

Pre založenie novej zákazky v DNS, kliknete na tlačidlo Založenie novej zákazky v tomto DNS, ktoré nájdete v Nástroje DNS.

 
nahled

6. Formulár pre založenie zákazky

Zobrazí sa formulár pre založenie zákazky. Položky, ktoré sú označené tučne a červenou hviezdičkou, sú povinné pre vyplnenie.

nahled

7. Informácie o obstarávateľovi

V prvej časti formulára zvoľte Status užívateľa a Druh obstarávateľa.

nahled

8. Status užívateľa

V tomto kroku máte možnosť zvoliť, či vstupujete do elektronického nástroja EVOSERVIS z pozície Obstarávateľa, alebo Zástupca obstarávateľa.

nahled

9. Status užívateľa

Ak ste zvolili pozíciu Zástupca obstarávateľa, potom je nevyhnutné, abyste vyplnili identifikáciu obstarávateľa, ktorá sa objaví vo výzve.

 
nahled

10. Pridanie kontaktu

Ak chcete ako obstarávateľ uviesť ďalší kontakt, je možné zadať nový, alebo si ho vybrať z uložených kontaktov.

nahled

11. Druh obstarávateľa

Vyberte druh obstarávateľa, či ste podľa zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ § 7, Osoba podľa § 8, Obstarávateľ § 9 alebo Obstarávateľ mimo režim zákona.

nahled

12. Informácie o zákazke

V ďalšej časti formulára zvoľte Predmet zákazky, Predpokladanú hodnotu zákazky a finančný limit zákazky. Následne zadajte Názov zákazky, Opis predmetu zákazky a doplňte CPV kódy.

nahled

13. Predpokladaná hodnota zákazky

Vyberte, o aký predmet zákazky sa jedná, či ide o Tovary, Služby, Sociálne služby a iné osobitné služby, Stavebné práce alebo Potraviny. Potom vyplňte Predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH (čiastka bez medzier) a vyberte, či chcete predpokladanú hodnotu zákazky zverejniť.

 
nahled

14. Finančný limit

Zvoľte finančný limit zákazky.

nahled

15. Formuláre ÚVO

Máte možnosť si stiahnuť Formuláre ÚVO, Vzorové dokumenty VZ.

nahled

16. Zobrazenie formulárov ÚVO

Pre stiahnutie Formulárov ÚVO kliknite na modro vyznačený názov formulára. Po kliknutí na vybraný formulár budete v novom okne prehliadača presmerovaný na stránku ÚVO. Pre vyplnenie formuláru musíte byť prihlásený pod Vašim e-mailom a heslom.

nahled

17. Názov a predmet zákazky

Zadajte Názov zákazky a v Opis predmetu zákazky popíšte stručne obsah zákazky.

 
nahled

18. Pridanie kódov

Zadajte Kód alebo Názov a kliknite na tlačidlo Zobraziť. V poli Načítané CPV sa zobrazia vyhľadané kódy, pre výber kódu kliknite na názov kódu.

nahled

19. Miesto a termín plnenia

Určite miesto, kde bude zákazka realizovaná, napr. Miesto, kam má byť tovar dodaný, alebo kde bude prevzatý, prípadne miesto vykonávania prác a služieb a pod. Po kliknutí na tlačidlo Zadať termín môžete nastaviť Termín plnenia, tzn. dátum začiatku a ukončenia činnosti. Kliknutím na tlačidlo Opis máte možnosť popísať, ako bude daná činnosť prebiehať.

nahled

20. Dokumenty výzvy na predkladanie ponúk

Pre vloženie súboru kliknite na Přidat (ikona plus), v okne pre pridanie súboru kliknite na Vybrať súbor alebo Prechádzať, vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Pridať súbor.

nahled

21. Nastavenie zákazky

Zadajte Typ zákazky a Základné hodnotiace kritérium. Následne zvoľte, či má dodávateľ povinnosť priložiť k ponuke prílohu a vyberte komu je určená výzva.

 
nahled

22. Typ zákazky

Ako Typ zákazky ste zvolili Zákazka s použitím DNS bez aukčného postupu.

nahled

23. Termíny + UEZ

Následne zvoľte Termín odoslania výzvy/spustenie príjmu ponúk, Termín ukončenia príjmu ponúk a Termín otvárania ponúk. U zákazky je možné použiť na identifikáciu užívateľov UEZ, ktorým je ponuka potvrdená.

nahled

24. Menovanie členov komisie

Ak ste zvolili Rokovanie komisie elektronicky, menujte členy komisie zadaním ich e-mailových adries.

nahled

25. Základné hodnotiace kritérium - Najnižšia cena

Ak zvolíte ako Základné hodnotiace kritérium možnosť Najnižšia cena, zadajte počet prvkov ponuky, v akých jednotkách budú hodnotené a množstvo.

 
nahled

26. Povinné prílohy

Vyberte, či má dodávateľ povinnosť priložiť k ponuke prílohu. V prípade voľby Áno, musí dodávateľ priložiť k ponuke prílohu, inak nebude ponuka elektronickým nástrojom prijatá.

nahled

27. Prehľad pozvaných záujemcov

Zaškrtnutím určíte, ktorí záujemcovia budú smieť sa uchádzať o zákazku.

nahled

28. Vygenerovanie základných informácií o zákazke

Po zakliknutí áno, máte následne možnosť u vytvorenej zákazky stiahnutie základných informácií o zákazke.

nahled

29. Uloženie zákazky

Pre uloženie zákazky kliknite na tlačidlo Áno. Ak sa chcete vrátiť do formulára pre založenie zákazky, kliknite na tlačidlo Nie. Máte možnosť si stiahnuť Formulár zadávania zákazky a to cez tlačidlo Tlač formulára zadávania.

 
nahled

30. Formulár zadávania zákazky

Náhľad na Formulár zadávania zákazky.

nahled

31. Uložená zákazka

Zákazka bola úspešne uložená. Kliknutím na tlačidlo Môj účet sa zobrazí vami založená zákazka.

nahled

32. Navrhované zákazky

Zobrazí sa prehľad vami založených zákaziek, navrhovaná zákazka je označená šedú farbou. Pre aktiváciu zákazky, kliknite na ikonu Aktivácia (fajka).

nahled

33. Aktivácia zákazky

Kliknutím na aktivovať zákazku, zákazku aktivujete.

 
nahled

34. Aktivované zákazky

Aktivovaná zákazka je označená žltou farbou.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru