certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
IDZ - Verzovania zmluvy (editácia)
nahled

1. Prehľad zmlúv

Vstúpte do prehľadu všetkých zmlúv. Vstúpte do požadovanej zmluvy.

nahled

2. Zmluva

Kliknite na ikonu ceruzky.

nahled

3. Editácia informacii o zmluve

Zobrazí sa Vám formulár Editácia informácií o zmluve. Tu môžete editovať požadované informácie. Pre uloženie zmien je potrebné kliknúť na tlačidlo Uložiť informácie o zmluve a text zmluvy.

nahled

4. Zmluva

V tomto okamihu sa pôvodná zmluva stane neaktuálna a v prehľade bude vyznačená modrou farbou. Dôjde tiež k automatickému číslovanie verzie zmluvy. Aktuálna zmluva je vždy vyznačená zelenou farbou. V prípade, že kliknete na ikonu kríža (zneplatniť informácie o zmluve, text zmluvy a dokument zmluvy), stane sa neaktuálne verzie zmluvy neplatná, a je označená červenou farbou.

 
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru