certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
UCHOVANIE DOKUMENTÁCIE A INFORMÁCIE O VO - Zaslanie žiadosti o zprístupnenie dokumentácie a informácie o VO
nahled

1. Prihlásenie do EN EVOSERVIS

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk/subsystem/. Potom kliknite na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD (EA* - Elektronická aukcia, DNS – Dynamický nákupný systém, RD – Rámcová dohoda)

nahled

2. Vstup do Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad – EA / Zákaziek / Zákaziek s EA / DNS / RD sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad – EA* / Zákaziek / Zákaziek s EA*

nahled

3. Vyhľadanie zákazky

Do poľa ID / číslo vo filtrovaní zákaziek vložte číslo hľadanej zákazky a kliknite tlačidlo Zobraziť.

nahled

4. Vstup do zákazky

Pre vstup do zákazky kliknite na ikonu Zobraziť (lupa).

 
nahled

5. Požiadanie o sprístupnenie dokumentácie a komunikácie

Pre sprístupnenie dokumentácie a komunikácie je potrebné kliknúť na tlačidlo Žiadosť o sprístupnenie. Kliknutím na tlačidlo sa odošle prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS žiadosť o sprístupnenie.

nahled

6. Čakanie na sprístupnenie dokumentácie a komunikácie o VO

Obstarávateľ čaká na sprístupnenie dokumentácie a komunikácie o VO.

nahled

7. Sprístupnenie dokumentácie a komunikácie o VO

Žiadosť o sprístupnenie dokumentácie a komunikácie bola schválená.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru