certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Inšpektorát práce Prešov
Adresa: Konštantínova 6
080 01 Prešov
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Inšpektorát práce Prešov
Dana Drábiková
090876893
dana.drabikova@ip.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8652068790
Názov zákazky: Nákup motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 11.3.2022 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 15.4.2022 o 10:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

osobné motorové vozidlo pre potreby hlavného inšpektora práce

Opis predmetu zákazky ×

osobné motorové vozidlo pre potreby hlavného inšpektora práce

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru