certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Žilina

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Inšpektorát práce Žilina
Adresa: Hlavná 2
011 09 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Inšpektorát práce Žilina
Ing. Marta Vojtaššáková
+421907904867
marta.vojtassakova@za.ip.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5571914608
Názov zákazky: Nákup motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.3.2022 o 11:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 10.3.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Nákup motorového vozidla pre potreby inšpekcie práce s náhonom štyroch kolies

Opis predmetu zákazky ×

Nákup motorového vozidla pre potreby inšpekcie práce s náhonom štyroch kolies


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru