certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Národný inšpektorát práce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Národný inšpektorát práce
Adresa: Masarykova 10
040 01 Košice
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Národný inšpektorát práce
Ing. Daniela.Bohovicová
+421907347629
daniela.bohovicova@ip.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 3681521434
Názov zákazky: Osobné motorové vozidlo
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 16.6.2021 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 22.6.2021 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Dodávka 1 ks motorového vozidla strednej triedy

Opis predmetu zákazky ×

Dodávka 1 ks motorového vozidla strednej triedy


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru