certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Michal Súkeník
02/20441807
michal.sukenik@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8241376327
Názov zákazky: Výmena podlahovej krytiny a oprava stien s maľovaním v budove UPSVR Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 485.33 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 10.2.2021 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 18.2.2021 o 9:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v kanceláriách na objekte budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk a vo výkaze výmer.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v kanceláriách na objekte budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk a vo výkaze výmer.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru