certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ing. František Viktorius
055/2440203
frantisek.viktorius@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 4020597580
Názov zákazky: Poskytnutie služieb informátora Malacky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 473.8 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 5.3.2021 o 11:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 16.3.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov – poskytnutie služieb informátora v administratívnej budove UPSVR Malacky, Záhorácka ul. 2942/60A, v ktorej sídlia UPSVR Malacky a Okresný úrad Malacky, vrátane sprístupnenia budovy v ranných hodinách a obsluhy telefónnych ústrední, v zmysle ZMLUVY NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov – poskytnutie služieb informátora v administratívnej budove UPSVR Malacky, Záhorácka ul. 2942/60A, v ktorej sídlia UPSVR Malacky a Okresný úrad Malacky, vrátane sprístupnenia budovy v ranných hodinách a obsluhy telefónnych ústrední, v zmysle ZMLUVY NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB INFORMÁTORA

• odomykanie a odkódovanie budovy v ranných hodinách,
• usmerňovanie klientov pri vstupe do budovy, poskytovanie informácií o umiestnení
úradov sídliacich v budove (poschodie, číslo kancelárie...),
• poskytovanie základných informácií klientom o úradných veciach podľa písomných
pokynov úradov sídliacich v budove,
• obsluha telefónnej ústredne ALCATEL 4400 a LINKSYS, prepájanie miestnych
a medzimestských hovorov, zaznamenávanie odkazov,
• kontrola a nahlásenie havarijného stavu, prípadne poruchy technických zariadení
(výťah) a iných mimoriadnych udalostí na určené telefónne čísla,
• evidencia nahlasovaných porúch v budove,
• obsluha a vizuálna kontrola (okná, osvetlenie) bez povinnosti odborného zásahu,
• vizuálna kontrola a priebežné sledovanie zariadenia EZS umiestneného
v priestoroch informátora a následné nahlásenie mimoriadnych stavov a udalostí
na určené telefónne čísla,
• sledovanie online prenosu z bezpečnostných kamier.

Zadávateľ požaduje poskytovať služby len počas pracovných dní (pondelok – piatok).
Časový harmonogram poskytovania služieb: Počet hodín poskytovania služieb:
pondelok 6:00 – 12:00 12:30 – 15:00 8,5
utorok 6:00 – 12:00 12:30 – 15:00 8,5
streda 6:00 – 12:00 12:30 – 17:00 10,5
štvrtok 6:00 – 12:00 12:30 – 15:00 8,5
piatok 6:00 – 12:00 12:30 – 14:00 7,5
------------------------------------
spolu: 43,5 hodín týždenne

Počet hodín poskytovania služieb za obdobie trvania zmluvy od 1.6.2021 - 31.5.2022
- rok 2021 1 284 hodín
¬- rok 2022 906 hodín Spolu: 2 190 hodín


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru