certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ing. František Viktorius
055/2440203
frantisek.viktorius@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 9886101544
Názov zákazky: Hygienická maľba a práce s tým súvisiace v objekte ÚPSVaR Košice, Staničné námestie 9, Košice
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 277.15 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 26.7.2021 o 11:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 2.8.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je hygienická maľba kancelárií v objekte ÚPSVaR Košice, Staničné
námestie 9, Košice na 6., 4. a 1.poschodí.
Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných položiek je obsahom neoceneného výkazu-výmeru/rozpočtu predmetnej zákazky a tvorí neoddeliteľnú časť dokumentácie verejného obstarávania.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je hygienická maľba kancelárií v objekte ÚPSVaR Košice, Staničné
námestie 9, Košice na 6., 4. a 1.poschodí.
Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných položiek je obsahom neoceneného výkazu-výmeru/rozpočtu predmetnej zákazky a tvorí neoddeliteľnú časť dokumentácie verejného obstarávania.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru