certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVRSR
Adresa: Špitálska 4,6,8
81643 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVRSR
JUDr. Angelika Csölley
+421 220 462 419
angelika.csolley@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 2311646756DNS
Názov DNS: Čistiace a leštiace výrobky
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 7.7.2016 v 8:45
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 1.8.2016 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 19.9.2020 v 12:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Čistiace a leštiace výrobky
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä čistiacich prostriedkov na riad, toalety, podlahu, obrazovky, autá, saponáty a leštidlá, pracie prostriedky, odmasťovacie prostriedky, prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 398.... CPV.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 250000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=202
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 7.7.2016 v 8:45
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 1.8.2016 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 19.9.2020 v 12:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
2311646756DNS-001 Čistiace a leštiace prostriedky Uzavretá
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä čistiacich prostriedkov na riad, toalety, podlahu, obrazovky, autá, saponáty a leštidlá, pracie prostriedky, odmasťovacie prostriedky, prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 398.... CPV.

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä čistiacich prostriedkov na riad, toalety, podlahu, obrazovky, autá, saponáty a leštidlá, pracie prostriedky, odmasťovacie prostriedky, prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 398.... CPV.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Záujemca predloží najskôr žiadosť o zaradenie do dynamického nákupného systému s predložením dokladov na splnenie podmienok účasti podľa oznámenia o vyhlásení VO.

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Oznámenie o vyhlásení VO.pdf 57.8 kB
Súťažné podklady .pdf 759.3 kB

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Vysvetlenie k DNS súť.podklady.pdf 431.9 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru