certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
MVDr. Stanislav Ondračka
02/20462408
stanislav.ondracka@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 6697838329DNS
Názov DNS: Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 20.7.2016 v 14:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 2.9.2016 v 15:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 22.9.2020 v 23:59
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä: nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok a vybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391.... CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 1000000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=206
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 20.7.2016 v 14:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 2.9.2016 v 15:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 22.9.2020 v 23:59

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
6697838329DNS-001 Kancelársky nábytok a kancelárske stoličky Zrušená
6697838329DNS-002 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR BA 2017 Uzavretá
6697838329DNS-003 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR BB 2017 Zrušená
6697838329DNS-004 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR NR 2017 Uzavretá
6697838329DNS-005 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR PO 2017 Uzavretá
6697838329DNS-006 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR KE 2017 Uzavretá
6697838329DNS-007 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR TT 2017 Uzavretá
6697838329DNS-008 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR ZA 2017 Uzavretá
6697838329DNS-009 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR TN 2017 Uzavretá
6697838329DNS-010 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR BA 2017/2 Zrušená
6697838329DNS-011 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR BB 2017/2 Zrušená
6697838329DNS-012 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR KE 2017/2 Uzavretá
6697838329DNS-013 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR NR 2017/2 Zrušená
6697838329DNS-014 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR PO 2017/2 Uzavretá
6697838329DNS-015 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR TN 2017/2 Zrušená
6697838329DNS-016 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR TT 2017/2 Zrušená
6697838329DNS-017 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR ZA 2017/2 Uzavretá
6697838329DNS-018 Kancelárske stoličky Uzavretá
6697838329DNS-019 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre koordinátorov ochrany detí pred násilím, pre konzultantov národnej linky na pomoc detským obetiam Zrušená
6697838329DNS-020 Interiérové vybavenie kancelárií osobného úradu Uzavretá
6697838329DNS-021 Dodávka kancelárskeho dreveného nábytku pre gestora HP RMŽ a ND Uzavretá
6697838329DNS-022 Dodávka kancelárskych stoličiek a kresiel pre gestora HP RMŽ a ND Zrušená
6697838329DNS-023 Dodanie kancelárskeho nábytku Uzavretá
6697838329DNS-024 Nábytkové zostavy pre kancelárie v budove MPSVR SR Uzavretá
6697838329DNS-025 Kancelárske stoly, zásuvkové kontajnery, stoličky a skrine Zrušená
6697838329DNS-026 Nábytok do kancelárií OIKT - stoličky Uzavretá
6697838329DNS-027 Kancelársky nábytok OSO Považská Bystrica Uzavretá
6697838329DNS-028 Nábytok pre kancelárie v budove MPSVR SR Uzavretá
6697838329DNS-029 Kancelárske stoly, zásuvkové kontajnery, stoličky a skrine Uzavretá
6697838329DNS-030 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR BA 2018 Uzavretá
6697838329DNS-031 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR BB 2018 Uzavretá
6697838329DNS-032 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR NR 2018 Uzavretá
6697838329DNS-033 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR TN 2018 Uzavretá
6697838329DNS-034 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR TT 2018 Uzavretá
6697838329DNS-035 Nábytok pre kancelárie v budove MPSVR - 2. posch. Uzavretá
6697838329DNS-036 Nábytok pre detašované pracoviská MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
6697838329DNS-037 Dodávka kancelárskych stoličiek a kresiel pre gestora HP RMŽ a ND Ukončený príjem ponúk
6697838329DNS-038 Klientské centrum OSO Banská Bystrica – výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Uzavretá
6697838329DNS-039 Nábytok pre vybavenie kancelárie R SK Uzavretá
6697838329DNS-040 Nábytok pre MPSVR SR Uzavretá
6697838329DNS-041 Kancelárske stoličky a kreslá 1. časť Uzavretá
6697838329DNS-042 Kancelárske stoličky a kreslá 2. časť Uzavretá
6697838329DNS-043 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR BA 2019 Uzavretá
6697838329DNS-044 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR BB 2019 Uzavretá
6697838329DNS-045 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR KE 2019 Uzavretá
6697838329DNS-046 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR PO 2019 Uzavretá
6697838329DNS-047 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR TT 2019 Uzavretá
6697838329DNS-048 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR NR 2019 Uzavretá
6697838329DNS-049 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR TT 2019 Uzavretá
6697838329DNS-050 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR NR 2019 Uzavretá
6697838329DNS-051 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR BA 2019 Uzavretá
6697838329DNS-052 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR TN 2019 Uzavretá
6697838329DNS-053 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR ZA 2019 Uzavretá
6697838329DNS-054 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR TN 2019 Uzavretá
6697838329DNS-055 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR ZA 2019 Uzavretá
6697838329DNS-056 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR KE 2019 Uzavretá
6697838329DNS-057 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR BB 2019 Uzavretá
6697838329DNS-058 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR PO 2019 Uzavretá
6697838329DNS-059 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR BB 2019 - 2 Uzavretá
6697838329DNS-060 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR BB 2019 - 3 Uzavretá
6697838329DNS-061 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR KE 2019 - 2 Uzavretá
6697838329DNS-062 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR 2019 Uzavretá
6697838329DNS-063 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR PO 2019 - 2 Uzavretá
6697838329DNS-064 Nábytok pre potreby MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
6697838329DNS-065 Nábytok pre vybavenie kancelárie riaditeľa a sekretariátu Zrušená
6697838329DNS-066 Nábytok pre vybavenie kancelárie riaditeľa a sekretariátu Uzavretá
6697838329DNS-067 Nábytok pre zamestnancov MPSVR SR Uzavretá
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä: nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok a vybavenie, vstavané ... zobraziť viac

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä: nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok a vybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391.... CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

neuplatňuje sa

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Súťažné podklady.pdf 366.3 kB
Príloha č. 1 k SP_Zoznam.pdf 177.5 kB
Príloha č. 2 k SP_Aukčný poriadok.pdf 218.8 kB
Príloha č. 3 k SP_VPP DNS verzia č. 2.pdf 208.1 kB
Príloha č. 4 k SP_VPP EN Evoservis.pdf 361.4 kB

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Vysvetl. k DNS súť podkl..pdf 403 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru