certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
81643 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
Mgr. Lenka Fraňová
+421220462447
lenka.franova@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 2961208675DNS
Názov DNS: Tlačiarenské a príbuzné služby
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 6.3.2017 v 14:45
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 3.4.2017 v 9:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 3.4.2021 v 9:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Tlačiarenské a príbuzné služby
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude najmä vyhotovenie grafického návrhu, predtlačová príprava, polygrafické spracovanie a distribúcia informačných materiálov. Informačné materiály bude poskytovateľ povinný distribuovať podľa objednávky, resp. zmluvy do určených miest podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk, množstvá druhov a jednotlivých kusov, konkrétny text, konkrétny obrázok, názov projektu, dodržanie povinných prvkov s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 798.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Služby
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 300000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=230
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 6.3.2017 v 14:45
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 3.4.2017 v 9:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 3.4.2021 v 9:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×

V DNS nebola založená žiadna zákazka.

Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude najmä vyhotovenie grafického návrhu, predtlačová príprava, polygrafické spracovanie a distribúcia informačných materiálov. Informačné materiály bude poskytovateľ povinný distribuovať podľa objednávky, resp. zmluvy do určených miest podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov. Pri každej konkrétnej zákazke verejný ... zobraziť viac

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude najmä vyhotovenie grafického návrhu, predtlačová príprava, polygrafické spracovanie a distribúcia informačných materiálov. Informačné materiály bude poskytovateľ povinný distribuovať podľa objednávky, resp. zmluvy do určených miest podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk, množstvá druhov a jednotlivých kusov, konkrétny text, konkrétny obrázok, názov projektu, dodržanie povinných prvkov s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 798.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Zadávacia dokumentácia zákazky je zahrnutá v súťažných podkladoch s prílohami.

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Súťažné podklady.pdf 455.7 kB
Príloha č. 1 k SP.pdf 176.7 kB
Príloha č. 2 k SP.pdf 256.4 kB
Príloha č. 3 k SP.pdf 398.1 kB

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Vysvetlenie k DNS súť podklady.pdf 266.6 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru