certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 6
81643 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
Denisa Komendová
+421220462418
denisa.komendova@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 11.3.2022 v 10:00

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 3387255086DNS
Názov DNS: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 14.3.2018 v 14:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 16.4.2018 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 11.3.2022 v 10:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 17811880 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=288
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 14.3.2018 v 14:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 16.4.2018 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 11.3.2022 v 10:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
3387255086DNS-001 Sieťové multifunkčné zariadenie A3 farebné Uzavretá
3387255086DNS-002 Nákup výpočtovej techniky Uzavretá
3387255086DNS-003 Nákup IKT – počítač osobný prenosný typ I., II. Uzavretá
3387255086DNS-004 Nákup IKT – Notebooky typ I., II. Uzavretá
3387255086DNS-006 Nákup výpočtovej techniky pre ORRaRP Zrušená
3387255086DNS-009 Nákup výpočtovej techniky pre ORRaRP Zrušená
3387255086DNS-010 Nákup IKT-počítač osobný prenosný typ I.,II. Uzavretá
3387255086DNS-011 Multifunkčná tlačiareň typ I a II. Uzavretá
3387255086DNS-012 Nákup multifunkčných tlačiarní A4 a Laserových tlačiarní. Uzavretá
3387255086DNS-013 SKENER Uzavretá
3387255086DNS-014 MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA Uzavretá
3387255086DNS-015 Počítače osobné a počítače osobné prenosné Uzavretá
3387255086DNS-016 Pištoľový laserový snímač typ I Uzavretá
3387255086DNS-017 Spotrebný materiál Uzavretá
3387255086DNS-018 Skener Uzavretá
3387255086DNS-019 Počítač osobný stolový typ A.a B. Uzavretá
3387255086DNS-020 Nákup IKT-Notebooky typ I. a Multifunkčné zariadenia typ. I. Uzavretá
3387255086DNS-021 Sieťové multifunkčné zariadenie A3 farebné Uzavretá
3387255086DNS-022 Nákup Notebookov a príslušenstva Uzavretá
3387255086DNS-023 „Multifunkčné zariadenia, výpočtová technika, zariadenia a príslušenstvo“. Uzavretá
3387255086DNS-024 Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Uzavretá
3387255086DNS-025 „Doplnenie vybavenia pre úrady práce - vyvolávací systém, hlavný displej a priehradkový displej pre vyvolávací systém, podpisové tabuľky a čítačky E-ID preukazov.“ Uzavretá
3387255086DNS-026 Doplnenie vybavenia pre úrady práce – Výpočtová technika – notebooky, prenosné tlačiarne a počítače“ Uzavretá
3387255086DNS-027 Nákup IKT zariadení Zrušená
3387255086DNS-028 Nákup IKT. Uzavretá
3387255086DNS-029 Dodávka 38 ks tlačiarní pre OKMB Uzavretá
3387255086DNS-030 Sieťové multifunkčné zariadenie A3 farebné Uzavretá
3387255086DNS-031 Spotrebný materiál pre IKT Uzavretá
3387255086DNS-032 Sieťové multifunkčné zariadenie A4 Uzavretá
3387255086DNS-033 Osobný počítač s príslušenstvom Ukončený príjem ponúk
3387255086DNS-034 Nákup Ntb pre aparát Ukončený príjem ponúk
3387255086DNS-035 Technika pre OKMB Uzavretá
3387255086DNS-036 Technika pre ESF Zrušená
3387255086DNS-037 Nákup notebookov pre ISP Uzavretá
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania.

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Súťažné podklady.pdf 357.5 kB
Pr. č. 1 SP Zoznam organizácií.pdf 309 kB
Pr. č. 2 SP VPP DNS.pdf 209.7 kB
Pr. č. 3 SP VPP Evoservis.pdf 317.1 kB
Pr. č. 4 SP Vzor informácie o sortimente.pdf 184.9 kB
Pr. č. 4 SP Vzor informácie o sortimente.xlsx 18.7 kB

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Vysvetl.SP_zmena adm..pdf 358.6 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru