certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 6
81643 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
Denisa Komendová
+421220462418
denisa.komendova@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 7.4.2023 v 10:00

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 8946599722DNS
Názov DNS: DNS - Spotrebný materiál pre tlačiarne
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 8.3.2019 v 10:30
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 8.4.2019 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 7.4.2023 v 10:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: DNS - Spotrebný materiál pre tlačiarne
Opis DNS:
viď. súťažné podklady
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 5000000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=371
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 8.3.2019 v 10:30
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 8.4.2019 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 7.4.2023 v 10:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
8946599722DNS-001 Tonerové náplne NON HP Uzavretá
8946599722DNS-002 Tonerové náplne NON HP a termografický papier do vyvolávacieho systému Uzavretá
8946599722DNS-003 Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení Uzavretá
8946599722DNS-004 Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení pre ÚPSVR Uzavretá
8946599722DNS-005 Tonery HP do prenosných tlačiarní Officejet 202 Mobile Printer Uzavretá
8946599722DNS-006 Tonery NON HP a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení Uzavretá
8946599722DNS-007 Tonery HP a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení Uzavretá
8946599722DNS-008 Tonery NON HP a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení Ukončený príjem ponúk
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

viď. súťažné podklady

Opis DNS

×

viď. súťažné podklady

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
2019-OJS048-109558-sk Uver. ozn..pdf 134.3 kB
SP_DNS náplne fin.pdf 311.4 kB
Pr 3 SP_vpp_en_evoservis_v_2.pdf 317.1 kB
Pr 2 SP VPP DNS V6_fin.pdf 212.3 kB
P 1 SP_Zozn_org_rezortu MPSVR SR fin.pdf 304 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru