certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
MVDr. Stanislav Ondračka
02/20462408
stanislav.ondracka@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 7.2.2025 v 23:45

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 7576301796DNS
Názov DNS: Nábytok pre rezort MPSVR SR 3
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 12.2.2021 v 13:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 11.3.2021 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 7.2.2025 v 23:45
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Nábytok pre rezort MPSVR SR 3
Opis DNS:
Viď súťažné podklady
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 2545836.02 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Viď súťažné podklady
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=510
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 12.2.2021 v 13:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 11.3.2021 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 7.2.2025 v 23:45

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
7576301796DNS-001 Kancelárske stoličky pre ÚPSVR Zrušená
7576301796DNS-002 Kancelárske stoličky pre ÚPSVR Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-003 Nákup nábytku pre dlhové poradne Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-004 Kancelársky nábytok Ústredie PSVR 2022 Zrušená
7576301796DNS-005 Dodanie kancelárskych stoličiek pre MPSVR SR Uzavretá
7576301796DNS-007 Dodanie kancelárskeho nábytku pre MPSVR SR - ISV Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-008 Nákup, dodanie a výroba nábytku, stoličiek a regálov pre úrad Veľký Krtíš, Senica, Pezinok, Spišská Nová Ves a OKNP SZaSS, Sekcia rodiny Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-009 regály pre uskladnenie výpočtovej techniky Zrušená
7576301796DNS-010 regály pre uskladnenie výpočtovej techniky Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-011 Kancelárske stoličky Ústredie PSVR Uzavretá
7576301796DNS-012 Dodanie rokovacích stoličiek pre MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-013 Dodanie kancelárskeho nábytku pre MPSVR SR – ISV 2 Zrušená
7576301796DNS-014 Nákup, dodanie regálov, vitríny, kuchynskej linky a kartotékovej skrine pre Úrady a Ústredie PSVR Uzavretá
7576301796DNS-015 Dodanie kancelárskeho nábytku pre MPSVR SR – ISV 2 Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-016 Dodanie kancelárskeho nábytku pre MPSVR SR – OP FEAD Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-017 Dodanie kancelárskych stoličiek pre MPSVR SR Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-018 Nákup nábytku pre dlhové poradne Zrušená
7576301796DNS-019 Nákup nábytku pre dlhové poradne Ukončený príjem ponúk
7576301796DNS-020 Zabezpečenie regálov pre pracoviská ISV - MPSVR SR Zrušená
7576301796DNS-021 Zabezpečenie regálov pre pracoviská ISV - MPSVR SR Zrušená
7576301796DNS-022 Dodanie kancelárskeho nábytku pre posudkových lekárov Ukončený príjem ponúk
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Viď súťažné podklady

Opis DNS

×

Viď súťažné podklady

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
SP_DNS 2021.pdf 260.8 kB
Pr. č. 2 SP VPP DNS 7.pdf 288 kB
Pr 1 SP Zoznam org_fin.pdf 171.9 kB
Pr č. 3 SP VPP EN Evoservis 4.pdf 320.6 kB
Vysvetlenie DNS Nábytok fin.pdf 507.8 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru