certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Adresa: Špitálska 4,6,8,
81643 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Natália GOLUBOVIĆ BULAJCSÍKOVÁ
220462407
natalia.golubovicbulajcsikova@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 7.2.2025 v 23:45

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 9554005996DNS
Názov DNS: Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 12.2.2021 v 13:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 11.3.2021 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 7.2.2025 v 23:45
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2
Opis DNS:
Viď súťažné podklady
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Sociální služby a jiné osobité služby
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 4706815 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Viď súťažné podklady
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=511
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 12.2.2021 v 13:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 11.3.2021 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 7.2.2025 v 23:45

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
9554005996DNS-001 Služba informátora pre ÚPSVR Liptovský Mikuláš Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-002 Strážna služba a informačná služba pre ÚPSVaR Považská Bystrica Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-003 Bezpečnostná služba pre UPSVR Žilina Uzavretá
9554005996DNS-004 Strážna informačná služba pre Ústredie PSVR - objekt Župné nám. 5-6 BA Uzavretá
9554005996DNS-005 Strážna a informačná služba - UPSVR Košice Uzavretá
9554005996DNS-006 Strážna a bezpečnostná služba ÚPSVR Levice Uzavretá
9554005996DNS-007 Služba informátora pre ÚPSVR Galanta Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-008 Strážna a informačná služba pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-009 Strážna a informačná služba pre ÚPSVaR Dolný Kubín Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-010 Služba informátora pre ÚPSVR Piešťany, pracovisko Hlohovec Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-011 Strážna a informačná služba - UPSVR Martin Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-012 Strážna služba a informačná služba pre ÚPSVaR Trenčín a pracovisko Dubnica nad Váhom Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-013 SBS pre UPSVR Veľký Krtíš Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-014 Strážna a informačná služba pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-015 Strážna služba pre UPSVR Lučenec Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-016 Poskytovanie služieb komplexnej objektovej ochrany Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-017 Bezpečnostná služba pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-018 Strážna služba pre UPSVR Lučenec, pracovisko Fiľakovo Uzavretá
9554005996DNS-019 Strážna služba pre ÚPSVaR Bratislava Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-020 Poskytovanie služieb komplexnej objektovej ochrany Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-021 Strážna a informačná služba – ÚPSVR Nitra Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-022 Bezpečnostná služba - UPSVR Rimavská Sobota Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-023 Bezpečnostná služba – UPSVR Trnava Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-024 Strážna služba - UPSVR Humenné Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-025 Strážna a informačná služba – ÚPSVR Banská Bystrica Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-026 Strážna a informačná služba pre ÚPSVR Poprad, pracovisko Levoča Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-027 SBS pre Ústredie PSVR, objekt Župné nám. 5-6 Bratislava Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-028 Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2 Uzavretá
9554005996DNS-029 Strážna a informačná služba pre ÚPSVR Levice Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-030 Strážna a informačná služba pre ÚPSVR Košice Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-031 Strážna a informačná služba pre ÚPSVR Zvolen Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-032 Strážna služba pre UPSVR Považská Bystrica Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-033 Strážna a informačná služba pre ÚPSVR Žilina Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-034 Služba informátora pre UPSVR Piešťany Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-035 Strážna a informačná služba pre UPSVR Prievidza Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-036 Služby informátora pre ÚPSVR Liptovský Mikuláš Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-037 Strážna a informačná služba pre ÚPSVR Veľký Krtíš Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-038 Strážna a informačná služba pre ÚPSVR Dolný Kubín Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-039 Bezpečnostná služba pre ÚPSVR Prešov Zrušená
9554005996DNS-040 Bezpečnostná služba pre ÚPSVR Prešov Ukončený príjem ponúk
9554005996DNS-041 Zabezpečenie ochrany ÚPSVaR Lučenec, pracovisko Petőfiho 39 Ukončený príjem ponúk
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Viď súťažné podklady

Opis DNS

×

Viď súťažné podklady

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Vysvetlenia a dodatočné informácie

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
SP_OVO 2020_SBS fin.pdf 244.9 kB
Pr 1 SP Zoznam org_fin.pdf 171.9 kB
Pr. č. 2 SP VPP DNS 7.pdf 288 kB
Pr č. 3 SP VPP EN Evoservis 4.pdf 320.6 kB
Vysvetlenie DNS SBS fin.pdf 512.2 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru