certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
MVDr. Stanislav Ondračka
02/20462408
stanislav.ondracka@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 18.3.2023 v 23:45

Informácie o DNS

ID DNS v EN: 6631739730DNS
Názov DNS: Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 24.3.2021 v 12:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 20.4.2021 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 18.3.2023 v 23:45
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR
Opis DNS:
Viď súťažné podklady
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 15000000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Viď súťažné podklady
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_prijem_zadosti.php?id=522
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 24.3.2021 v 12:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 20.4.2021 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 18.3.2023 v 23:45

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
6631739730DNS-001 Chirurgická maska jednorazová Uzavretá
6631739730DNS-002 Rukavice chirurgické nesterilné Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-003 Respirátor FFP 2 Uzavretá
6631739730DNS-004 Jednorazový ochranný oblek Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-005 Ochranný štít Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-006 Širokospektrálna dezinfekcia Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-007 Ochranné okuliare Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-008 Chirurgická maska jednorazová Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-009 Respirátor FFP2 Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-010 Ochranný štít Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-011 Rukavice chirurgické nesterilné Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-012 Jednorazový ochranný oblek (overal) Ukončený príjem ponúk
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Viď súťažné podklady

Opis DNS

×

Viď súťažné podklady

Súťažné podklady
Súťažné podklady DNS
Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
SP_OVO COVID fin.pdf 218.4 kB
Pr č. 1 SP Zoznam org_fin.pdf 171.9 kB
Pr č. 2 SP VPP DNS 7.pdf 288 kB
Pr č. 3 SP VPP EN Evoservis 4.pdf 320.6 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru