certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Adresa: Špitálska 4,6,8,
81643 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Natália GOLUBOVIĆ BULAJCSÍKOVÁ
220462407
natalia.golubovicbulajcsikova@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v EN: 6631739730DNS
Názov DNS: Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 24.3.2021 v 12:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 20.4.2021 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 18.3.2023 v 23:45
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR
Opis DNS:
Viď súťažné podklady
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 15000000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Viď súťažné podklady
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_prijem_zadosti.php?id=522
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 24.3.2021 v 12:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 20.4.2021 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 18.3.2023 v 23:45

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
6631739730DNS-001 Chirurgická maska jednorazová Uzavretá
6631739730DNS-002 Rukavice chirurgické nesterilné Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-003 Respirátor FFP 2 Uzavretá
6631739730DNS-004 Jednorazový ochranný oblek Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-005 Ochranný štít Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-006 Širokospektrálna dezinfekcia Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-007 Ochranné okuliare Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-008 Chirurgická maska jednorazová Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-009 Respirátor FFP2 Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-010 Ochranný štít Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-011 Rukavice chirurgické nesterilné Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-012 Jednorazový ochranný oblek (overal) Zrušená
6631739730DNS-013 Jednorazový ochranný oblek (overal) Zrušená
6631739730DNS-014 Rukavice chirurgické nesterilné Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-015 Širokospektrálna dezinfekcia Ukončený príjem ponúk
6631739730DNS-016 Respirátor FFP2 Zrušená
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Viď súťažné podklady

Opis DNS

×

Viď súťažné podklady

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru