certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Basic informations about DPS

Information about the contracting authority

Name of the contract / Title: MPSVR SR
Address: - -
- -
Contact: Show

Contacts

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
Zuzana Hlinková
20462408
zuzana.hlinkova@employment.gov.sk

Status of DPS

DNS is closed

Informations about DPS

ID DNS v EN: 1998839341DNS
Name of DPS: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
The term creation of DNS / term tenants to allow the submission of applications for inclusion in the DNS: 29.3.2022 v 12:00
Time limit access to applications submitted for inclusion in the DNS created according to § 59 ods. 2 písm. a): 27.4.2022 v 10:00
The term duration, designed and set up DNS / deadline to allow submission of candidates for inclusion in DNS: 27.3.2026 v 12:00
Complete informations about DPS: Show
Informations and documents published on the PC profile: Show
Overview of the contracts in this DNS: Show

Complete informations about DPS

×
Name of DPS: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Description of DPS:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.
Type / specification of the tender procedure: Užšia súťaž
Subject of DPS: Tovary
Contracting authority: The contracting authority § 7
Financial limit of contract: Nadlimitná zákazka
Estimated value of DPS: 21704181.2 EUR excluding VAT
Place of performance: Slovenská republika
Place of submitting offers / URL address: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_prijem_zadosti.php?id=560
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
The term creation of DNS / term tenants to allow the submission of applications for inclusion in the DNS: 29.3.2022 v 12:00
Time limit access to applications submitted for inclusion in the DNS created according to § 59 ods. 2 písm. a): 27.4.2022 v 10:00
The term duration, designed and set up DNS / deadline to allow submission of candidates for inclusion in DNS: 27.3.2026 v 12:00

Overview of the contracts in this DNS

×
ID of the contract in elec. tool Name of the contract Status of contract Action
1998839341DNS-001 Interaktívna tabuľa Canceled
1998839341DNS-002 Sieťové multifunkčné zariadenie A3 farebné Canceled
1998839341DNS-003 Notebooky pre krízový manažment Terminated receipt of offers
1998839341DNS-005 Nákup informačne komunikačných technológií - spotrebný materiál Terminated receipt of offers
1998839341DNS-006 Zabezpečenie mobilných pracovísk pre rezort MPSVR SR Terminated receipt of offers
1998839341DNS-007 IKT pre zamestnancov OP FEAD Canceled
1998839341DNS-008 Nákup spotrebného tovaru IKT Canceled
1998839341DNS-009 Pracovné stanice pre úrady Terminated receipt of offers
1998839341DNS-010 Technika pre FEAD Terminated receipt of offers
1998839341DNS-011 Sieťové multifunkčné zariadenie A3 farebné Terminated receipt of offers
1998839341DNS-012 Technika pre ISP Terminated receipt of offers
1998839341DNS-013 Nákup IKT – sieťové úložisko Terminated receipt of offers
1998839341DNS-014 Technika pre OKMB Canceled
1998839341DNS-015 Multifunkčné zariadenia A4 typ I. a II Terminated receipt of offers
1998839341DNS-016 Multifunkčné videokonferenčné tabule a tablet s príslušenstvom Terminated receipt of offers
1998839341DNS-017 Vybavenie vzdelávacieho strediska technikou IKT Terminated receipt of offers
1998839341DNS-018 Technika pre projekty Terminated receipt of offers
1998839341DNS-019 Nákup spotrebného materiálu IKT Terminated receipt of offers
1998839341DNS-020 Sieťové multifunkčné zariadenia A3 farebné Terminated receipt of offers
1998839341DNS-021 DMS skenery a tlačiarne Terminated receipt of offers
1998839341DNS-022 Počítače stolné a notebooky Terminated receipt of offers
1998839341DNS-023 Spotrebný materiál pre ÚPSVR Terminated receipt of offers
1998839341DNS-024 Nákup IKT zariadení Canceled
1998839341DNS-025 Nákup Ntb 70 ks Terminated receipt of offers
1998839341DNS-026 Vybavenie pre posudkových lekárov - notebooky Terminated receipt of offers
Informations and documents published on the PC profile ×

Description of DPS

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu ... show more

Description of DPS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

Tender documentation
Specifications and other conditions of DPS / qualification requirements

Viď Oznámenie o vyhlásení VO

File to download Type of file Size
Súťažné podklady_.pdf 492.3 kB
Pr 01 Zoznam organizacii.pdf 280.1 kB
Pr 2 SP VPP DNS_v_7.pdf 288 kB
Pr 3 SP vpp_en_evoservis_v_4.pdf 320.6 kB
Pr. č. 4 SP Vzor informácie o sortimente.pdf 184.9 kB
Pr. č. 4 SP Vzor informácie o sortimente.xlsx 19 kB

Additional information on the tender conditions

File to download Type of file Size
Žiadosť o vysvetlenie.pdf 571.5 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

File to download Type of file
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

To submit a request for inclusion in the DNS you must be logged in. into the certified electronic tool EVOSERVIS.

Backwards

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru