certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Filtering
EA / contracts / contracts with EA
Start date: From: To:
Estimated value: Min: Max:
State:
ID / Number:
Overview
EA / contracts / contracts with EA
ID Name of the contract / Title State Action
3495593755 Dodávka elektrickej energie pre MPSVR SR Terminated receipt of offers
6823665690 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Terminated receipt of offers
4279740168 Služby technickej podpory pre softvérové produkty v prostredí infraštruktúry MPSVR SR (preliminary offer) Terminated receipt of offers
3195712207 Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR Terminated receipt of offers
6929945130 Nákup osobných motorových vozidiel Terminated receipt of offers
4132842305 Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb Terminated receipt of offers
2728522922 Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody Terminated receipt of offers
3547769072 Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR Terminated receipt of offers
7058447115 „Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu MPSVR SR“ Terminated receipt of requests to participate
8287438438 „Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb“ Terminated receipt of offers
0042958986 Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo Terminated receipt of offers
3580491361 Stavebné práce pre projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže Terminated receipt of offers
0823790221 Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO) Terminated receipt of offers
4748437181 Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch Terminated receipt of offers
7993934792 Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov (preliminary offer) Terminated receipt of offers

Backwards
Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru