certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Mesto Námestovo

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Mesto Námestovo
Adresa: Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Mesto Námestovo
Ing. Jozef Kubala
911311929
kubalaj@azet.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0687568308
Názov zákazky: Vybudovanie oddychovej zóny - Čerchle
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 53 645 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.3.2022 o 20:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 11.3.2022 o 15:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, dodanie, osadenie herných a fitness prvkov pri vybudovanie oddychovej zóny v meste Námestovo, časť Čerchle na parcele KN C 2012/24 a 2012/28 k. ú. Námestovo. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, dodanie, osadenie herných a fitness prvkov pri vybudovanie oddychovej zóny v meste Námestovo, časť Čerchle na parcele KN C 2012/24 a 2012/28 k. ú. Námestovo. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru