certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA - 3. Elektronická aukcia

nahled

1. Vstup do zákaziek

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Po kliknutí na tlačidlo Môj účet sa zobrazí prehľad vami založených zákaziek. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu.

nahled

2. Prehľad založených zákaziek

Potom sa zobrazí prehľad vami založených zákaziek. Pripravovaná zákazka je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke. Pre zrušenie zákazky kliknite na ikonu Zrušiť (krížik). V subsystému môžete zákazku tiež editovať a to kliknutím na ikonu Editovať (ceruzka).

nahled

3. Pripravovaná zákazka

Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí detail zákazky, kde nájdete Základné informácie o zákazke, Súťažné podklady a Komunikačné rozhranie zákazky. Môžete si tiež stiahnuť Formuláre ÚVO. V prípade, že chcete zákazku zrušiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť zákazku.

nahled

4. Prehľad zákaziek

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek.

 
nahled

5. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Prebiehajúce zákazka je označená zelenou farbou, to znamená, že prebieha príjem ponúk (v tomto prípade prebieha príjem vstupných hodnôt do elektronickej aukcie). Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

6. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem vstupných hodnôt do elektronickej aukcie. V oddiely Nástroje zákazky nájdete Súťažné podklady, Hodnotiace kritériá zákazky, Komunikačné rozhranie, Výstupné protokoly VZ a možnost zákazku Zrušiť.

nahled

7. Prijatá ponuka

Náhľad na prijaté ponuky (prijaté vstupné hodnoty) do elektronické aukce.

nahled

8. Zákazky s ukončeným príjmom vstupných hodnôt do elektronickej aukcie

Pre vstup do zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Zákazka s ukončeným príjmom vstupných hodnôt do elektronickej aukcie je označená modrou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

 
nahled

9. Zákazka s ukončeným príjmom vstupných hodnôt do elektronickej aukcie

Náhľad na zákazku s ukončeným príjmom vstupných hodnôt do elektronickej aukcie.

nahled

10. Výstupné protokoly VZ

Po kliknutí na tlačidlo Výstupné protokoly VZ v záložke Nástroje zákazky sa otvorí okno, kde si môžete stiahnuť Výstupné protokoly VZ. Pre stiahnutie protokolu kliknite na modro vyznačený názov protokolu.

nahled

11. Zoznam súborov priložených k ponukám

Náhľad na zoznam súborov priložených k ponukám.

nahled

12. Výber uchádzačov do elektronickej aukcie

Do e-aukcie si vyberiete konkrétného uchádzača a to zaškrnutím poľa u jednotlivého uchádzača na ľavej strane. Alebo máte možnosť vložiť vstupnú hodnotu do elektronickej aukcie za uchádzača cez formulár Vložiť ponuku.

 
nahled

13. Uloženie výberu uchádzačov

Náhľad na uloženie výberu a uloženie uchádzačov do elektronickej aukcie.

nahled

14. Nastavenie elektronickej aukcie

Elektronickú aukciu si nastavíte kliknutím na tlačidlo Nastavenie elektronickej aukcie.

nahled

15. Uloženie nastavenia elektronickej aukcie

Nastavenie elektronickej aukcie potvrdíte cez tlačidlo Uložiť.

nahled

16. Odoslanie výzvy uchádzačom

Kliknutím na tlačidlo Odoslať výzvu ucházdačom odošlete výzvy vyzvaným uchadzačom.

 
nahled

17. Prebiehajúce elektronické aukcie

Pre vstup do elektronickej aukcie kliknite na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Elektronická aukcia je označená zelenou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o elektronickej aukcii.

nahled

18. Prebiehajúca elektronická aukcia

Náhľad na prebiehajúcu elektronickú aukciu.

nahled

19. Prijatá aukčná hodnota

Náhľad na prijaté ponuky (aukčné hodnoty) a najlepšiu ponuku.

nahled

20. Ukončenie elektronickej aukcie

Pre vstup do elektronickej aukcie kliknite na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Ukončená elektronická aukcia je označená modrou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o ukončenej elektronickej aukcii.

 
nahled

21 Výstupné protokoly VZ

Výstupné protokoly si môžete stiahnuť cez tlačidlo Výstupné protokoly VZ.

nahled

22. Výstupné protokoly VZ

Náhľad na výstupné protokoly z ponukového konania (príjem vstupných hodnôt do elektronickej aukcie) a protokoly z elektronickej aukcie.

nahled

23. Uzavreté elektronické aukcie

Ak chcete uzavrieť zákazku, kliknite na tlačidlo Uzavretie zákazky v záložke Nástroje zákazky. Tento úkon je potrebné potvrdiť.

nahled

24. Uzavretá elektronická aukcia

Náhľad na uzavretú elektronickú aukciu.

 
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru