certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA - 1. Zákazka s nízkou hodnotou

nahled

1. Vstup do prebiehajúcich zákaziek

Do elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek.

nahled

3. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek.

nahled

4. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk.

 
nahled

5. Vloženie ponuky

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku. Pre priloženie súboru k ponuke kliknite na tlačidlo Pridať súbor.

nahled

6. Pridanie súboru k ponuke

Pre pridanie súboru k ponuke do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

nahled

7. Zmazanie súboru k ponuke

V prípade že chcete priložený súbor zmazať, kliknite na tlačidlo Zmazať. Pre vloženie ponuky kliknite na tlačidlo Vložiť ponuku.

nahled

8. Vložená ponuka

Ponuka bola úspešne prijatá.

 
nahled

9. Zákazky s úkončeným príjmom ponúk

Pre zobrazenie ukončených zákaziek kliknite opäť na Prehľad zákaziek Ukončená zákazka je vyznačená modrou farbou, to znamená, že bol ukončený príjem ponúk a teraz prebieha hodnotenie ponúk, alebo bol ukončený príjem žiadostí o účasť. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

10. Zákazka s ukončeným príjmom ponúk

Náhľad na zákazku, kde prebieha hodnotenie ponúk. V tomto prípade už nie je možné podať ponuku.

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru