certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE DODÁVATEĽA - 3. Elektronická aukcia

nahled

1. Vstup do prebiehajúcich zákaziek

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Potom kliknite na Prehľad zákaziek.

nahled

2. Prehľad zákaziek

Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek.

nahled

3. Prehľad zákaziek

Potom sa zobrazí prehľad zákaziek. Pripravovaná zákazka (príjem vstupných hodnôt do elektronickej aukcie) je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

4. Pripravovaná zákazka

Náhľad na pripravovanú zákazku.

 
nahled

5. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek. Prebiehajúce zákazka je označená zelenou farbou, to znamená, že prebieha príjem ponúk (v tomto prípade prebieha príjem vstupných hodnôt do elektronickej aukcie). Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

6. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem vstupných hodnôt do elektronickej aukcie.

nahled

7. Vloženie vstupnej hodnoty do elektronickej aukcie

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte ponuku (vstupnú hodnotu) do elektronickej aukcie.

nahled

8. Pridanie súboru k ponuke

Pre pridanie súboru k ponuke do zákazky vyberte súbor. Potom kliknite na tlačidlo Nahrať.

 
nahled

9. Vloženie ponuky

Pre vloženie ponuky (vstupnej hodnoty do elektronickej aukcie) kliknite na tlačidlo Vložiť ponuku.

nahled

10. Vložená ponuka

Ponuka (vstupná hodnota do elektronickej aukcie) bola úspešne prijatá.

nahled

11. Prebiehajúce elektronické aukcie

Pre vstup do elektronickej aukcie kliknite na Prehľad zákaziek. Elektronická aukcia je označená zelenou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o elektronickej aukcii.

nahled

12. Prebiehajúca elektronická aukcia

Náhľad na prebiehajúcu elektronickú aukciu.

 
nahled

13. Vloženie aukčnej hodnoty

Kliknite na pole pre vloženie ponuky a vložte aukčnú hodnotu. Vloženie aukčnej hodnoty do elektronickej aukcie potvdíte cez tlačidlo Predložit ponuku.

nahled

14. Vložená aukčná hodnota

Vaša aukčná hodnota bola systémom úspešne prijatá.

nahled

15. Ukončené elektronické aukcie

Pre vstup do elektronickej aukcie kliknite na Prehľad zákaziek. Ukončená elektronická aukcia je označená modrou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o ukončenej elektronickej aukcii.

nahled

16. Ukončená elektronická aukcia

Náhľad na ukončenú elektronickú aukciu.

 
Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru