certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Administration / User Manual - help

PREBIEHAJÚCE ZÁKAZKY Z POZÍCIE OBSTARÁVATEĽA - 4. Postup zadávania zákazky podľa §100 - Ponukové konanie jednokolovo

nahled

1. Vstup do zákaziek

Do systému elektronického nástroja EVOSERVIS vstúpite prostredníctvom webových stránok www.evoservis.sk. Po kliknutí na tlačidlo Môj účet sa zobrazí prehľad vami založených zákaziek. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu.

nahled

2. Prehľad zákaziek

Potom sa zobrazí prehľad vami založených zákaziek. Pripravovaná zákazka je označená žltou farbou. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke. Pre zrušenie zákazky kliknite na ikonu Zrušiť (krížik). V subsystému môžete zákazku tiež editovať a to kliknutím na ikonu Editovať (ceruzka).

nahled

3. Pripravovaná zákazka

Po kliknutí na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazí detail zákazky, kde nájdete Základné informácie o zákazke, Súťažné podklady a Komunikačné rozhranie zákazky. Môžete si tiež stiahnuť Formuláre ÚVO. V prípade, že chcete zákazku zrušiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť zákazku.

nahled

4. Formuláre ÚVO

Pre stiahnutie Formulárov ÚVO kliknite na modro vyznačený názov formulára. Po kliknutí na vybraný formulár budete v novom okne prehliadača presmerovaný na stránku ÚVO. Pre vyplnenie formuláru musíte byť prihlásený pod Vašim e-mailom a heslom.

 
nahled

5. Prehľad zákaziek

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet na hlavnej stránke elektronického nástroja EVOSERVIS. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Po kliknutí na Prehľad zákaziek sa otvorí okno, kde vyberte možnosť Prehľad zákaziek.

nahled

6. Prebiehajúce zákazky

Pre vstup do prebiehajúcich zákaziek kliknite na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Prebiehajúce zákazka je označená zelenou farbou, to znamená, že prebieha príjem ponúk. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

7. Prebiehajúca zákazka

Otvorí sa detail zákazky, ktorá už prebieha, tzn. prebieha príjem ponúk. V oddiely Nástroje zákazky nájdete Súťažné podklady, Hodnotiace kritériá zákazky, Komunikačné rozhranie, Výstupné protokoly VZ a možnost zákazku Zrušiť.

nahled

8. Prijatá ponuka

Ukážka prijatej ponuky do systému.

 
nahled

9. Prijaté ponuky

Ukážka prijatých ponúk do systému.

nahled

10. Zákazky s úkončeným príjmom ponúk

Pre zobrazenie ukončených zákaziek kliknite opäť na Prehľad zákaziek alebo na tlačidlo Môj účet. V prípade subsystému môžete vstúpiť na zákazku tiež cez Administráciu. Ukončená zákazka je vyznačená modrou farbou, to znamená, že bol ukončený príjem ponúk a teraz prebieha hodnotenie ponúk, alebo bol ukončený príjem žiadostí o účasť. Kliknutím na ikonu Zobraziť (lupa) sa zobrazia informácie o konkrétnej zákazke.

nahled

11. Zákazka s úkončeným príjmom ponúk

Náhľad na zákazku, kde prebieha hodnotenie ponúk. Môžete si tu stiahnuť Výstupné protokoly VZ. Po ukončení príjmu ponúk máte možnosť zákazku uzavrieť alebo zrušiť.

nahled

12. Výstupné protokoly

Po kliknutí na tlačidlo Výstupné protokoly VZ v záložke Nástroje zákazky sa otvorí okno, kde si môžete stiahnuť Výstupné protokoly VZ. Pre stiahnutie protokolu kliknite na modro vyznačený názov protokolu.

 
nahled

13. Uzavretie zákazky

Ak chcete uzavrieť zákazku, kliknite na tlačidlo Uzavretie zákazky v záložke Nástroje zákazky. Tento úkon je potrebné potvrdiť.

nahled

14. Uzavretá zákazka

Náhľad uzatvorené zákazky.

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru